Parterapi

Det er de færreste par, der helt undgår kriser og konflikter i løbet af forholdet. Nogle gange kan situationen virke fastlåst og det kan være svært selv at tage fat på problemerne. I parterapi får I mulighed for at tale sammen med guidning.

Begge parter bliver hørt og der arbejdes på at skabe en forståelse for hinanden og hinandens behov, ligesom den indbyrdes kommunikation mellem parterne bliver tydeliggjort. Målet er via samarbejde at give jer mulighed for at få det bedste frem i jeres forhold og lære at få øje på de situationer, hvor det før er gået galt.